skylt_tm.png

 

Välkommen

Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg investering

Tätskiktsgarantier™ erbjuder marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.

Garantin omfattar material, följdskador och entreprenörens arbete och lämnas av auktoriserade takentreprenörer.

Garantin är knuten till fastigheten oavsett ägare vilket även är en trygghet vid en eventuell försäljning.

Hur är det möjligt?

Genom att samarbeta med särskilt utvalda leverantörer med marknadens bästa tätskikt samt utbildade och auktoriserade takentreprenörer, eliminerar vi de vanligaste riskerna för skador.

 

Varför?
Skador orsakade av utifrån inträngande vatten på grund av t ex läckande tak ersätts inte av vare sig hem- eller fastighetsförsäkringen. Sveriges ledande tillverkare av tätskikt har därför tagit fram ett trygghetspaket för fastighetsägare i form av en ansvarsutfästelse från Tätskiktsgarantier™.

 

Hur kan jag omfattas av Tätskiktsgarantiers™ skydd?
Se till att du får en garantisedel från oss när tätskiktsentreprenaden är färdigställd.

Detta gör du genom att välja en takentreprenör som är ansluten till Tätskiktsgarantier™ att utföra taktäckningen med ett tätskikt som omfattas av Tätskiktsgarantier™.

 
 
 

start_broshyrer.jpg

 
 

AB Tätskiktsgarantier i Norden
Box 7083, 250 07 Helsingborg
Tel 0727-27 70 20
Fax 042-20 47 60
Epost: takgaranti@tg-norden.se

Startsida
Om oss
Exponerade tätskikt
Inbyggda tätskikt
Riktlinjer
Anslutna takentreprenörer
Godkända tätskikt
Dokument

Länkar
Kontakta oss
Anmälan av skada
För takentreprenörer